Zaloguj się Koszyk jest pusty

Regulamin

Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego ekolorowo.pl

1) Postanowienia ogólne

1.1. Warunkiem korzystania z serwisu ekolorowo.pl jest dokonanie rejestracji w systemie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, a następnie jego potwierdzenie poprzez kliknięcie w link w otrzymanej wiadomości  e-mail. Podane w formularzu dane muszą być prawdziwe.  W wyniku rejestracji w systemie użytkownik otrzymuje osobiste konto w serwisie identyfikowane przez unikalny login, zabezpieczony przed nieupoważnionym dostępem za pomocą hasła określonego przez Użytkownika w czasie rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym regulaminie. ekolorowo.pl zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie .

3.1. Kreatory dostępne są publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Użytkownikami.

4.1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia, bądź realizacji zlecenia w przypadku, gdy w jego ocenie wykonanie usługi naruszałoby powszechnie obowiązujące prawa.

5.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo i wyłączność do dokonywania wszelkich zmian dotyczących poniższych warunków i zastrzeżeń według własnego uznania, bez konieczności uprzedzania i powiadamiania Użytkownika o nich, a wszystkie zaistniałe zmiany tych warunków i zastrzeżeń wchodzą w życie natychmiast po pojawieniu się w serwisie internetowym ekolorowo.pl 
W razie ponownego skorzystania z wszelkich usług, po tym jak zaistniały jakiekolwiek zmiany w warunkach i zastrzeżeniach, należy zaakceptować te zmienione warunki i zastrzeżenia, które następnie zostaną włączone do umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem, a serwisem. Dlatego też zaleca się regularne zapoznawanie się z warunkami i zastrzeżeniami, za każdym razem, kiedy składa się nowe zamówienie na usługi.


Właścicielem serwisu jest:
fotoidruk Damian Zymela 
ul. Drozdka 39 42-660 Kalety, 
NIP:575-174-83-80

2) ekolorowo.pl

1.2. Kreator on-line ekolorowo.pl może zostać użyty tylko i wyłącznie do przygotowania plików w celu przesłania i złożenia zamówienia w naszym serwisie. Zabronione jest kopiowanie, ściąganie i drukowanie plików oraz jakakolwiek ingerencja w oprogramowanie oraz jego odpłatne rozpowszechnianie.

2.2. Z kreatorów można korzystać nieodpłatnie i przekazywać link oraz informacje o nich nieodpłatnie dowolnej liczbie osób.

3.2. Program ostrzega Użytkownika w momencie, gdy w projekcie zostanie zastosowany zbyt niskiej jakości plik graficzny. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niską jakość wydruku w przypadku zignorowania przez Użytkownika takiego ostrzeżenia.

4.2. Program informuje Użytkownika o dostępnej aktualizacji. Dla zapewnienia poprawnego działania programu wskazana jest akceptacja wszelkich dostępnych aktualizacji.

5.2. Usługodawca nie odpowiada za sytuację, gdy Użytkownik nie zaakceptuje aktualizacji cennika. 

3) Prawa autorskie

1.3. Usługodawca w przestrzeganiu prawa autorskiego zdany jest wyłącznie na oświadczenia Klientów. Usługodawca przyjmuje, że wszystkie przesłane materiały zdjęciowe posiadają prawa autorskie Użytkownika.

2.3. Jeżeli na skutek braku odpowiedniej informacji ze strony Klienta, wykonane przez Usługodawcę zlecenie naruszy prawa autorskie osób trzecich, odpowiedzialność za to ponosi sam Klient. Jest On w takim wypadku zobowiązany do zwolnienia Usługodawcy od wszelkich roszczeń osób trzecich oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Usługodawcę w związku z dochodzeniem prawnym.

3.3. Żadna część materiałów zawartych w niniejszej witrynie, w tym: tekst, grafika, kod źródłowy nie może być kopiowany, wykorzystywany w jakiejkolwiek formie czy w jakikolwiek sposób, bez uprzedniego, wyraźnego i jednoznacznego uzyskania pozwolenia w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
Wszystkie projekty dostępne na witrynie chronione są przepisami prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.  z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

4) Umowa z Zamawiającym

1.4. Klienci nabywający produkty stają się klientami ekolorowo.pl 
Między klientami a Serwisem powstaje indywidualny stosunek prawny. Wskutek tego znajdują zastosowanie wyłącznie reguły, wytyczne i procedury ekolorowo.pl dotyczące składania zamówień przez klientów, obsługi klientów i sprzedaży produktów. ekolorowo.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w procesie produkcyjnym jak też w sposobie składania i realizacji zamówień.
 Ceny i dostępność produktów mogą ulegać okresowym zmianom.

2.4. W celu zawarcia umowy klient zobowiązany jest do:
- rejestracji w serwisie
- wybrania produktu
- załadowania zdjęć na serwer
- zaprojektowania produktu w kreatorze
- akceptacji podglądu produktu
- wyboru ilości produktów
- podania danych do wysyłki
- podania danych do faktury (opcjonalnie)
- wyboru formy dostawy
- zaakceptowania zamówienia
- dokonania płatności

Rozpoczęcie realizacji zlecenia następuje po zaksięgowaniu należności na koncie ekolorowo.pl

5) Realizacja zamówienia

1.5. Podstawą do realizacji zamówienia jest:
- rejestracja w serwisie: ekolorowo.pl oraz akceptacja regulaminu
- projekt przygotowany w kreatorze i dostarczony do Usługodawcy  w postaci umożliwiającej jego dalszą obróbkę w procesie produkcyjnym
- pliki zdjęć wraz z opisami - jeżeli to Usługodawca jest odpowiedzialny za przygotowanie projektu.

2.5. Poprzez kliknięcie w ikonę DODAJ DO KOSZYKA w programie ekolorowo.pl Użytkownik akceptuje ofertę usługi zgodnie z jej opisem i ceną - podanymi przez program oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony w Regulaminie. Zatwierdzenie zlecenia poprzez ikonę Dodaj do koszyka traktuje się jak zawarcie umowy na wykonanie usługi.

3.5. Wszystkie zlecenia wykonywane są starannie, dokładnie i w możliwie najkrótszym terminie - który nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych (bez sobót i niedziel) od chwili akceptacji plików i otrzymania płatności.Termin realizacji dotyczy czasu od potwierdzenia odebrania kompletu materiałów przez Wykonawcę do chwili przekazania gotowego produktu SPEDYTOROWI. Oznacza to, że czas produkcji nie zawiera czasu dostarczenia przesyłki do Klienta. Czas podany na stronie nie uwzględnia też czasu potrzebnego na uzupełnienie braków, konsultacji z zespołem kontroli jakości czy też uzupełniania zamówienia przez klienta, lub modyfikowania go.
ekolorowo.pl  zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 8 dni roboczych w przypadku bardzo dużej ilości zamówień, szczególnie w okresie świątecznym. 

4.5. Materiały przekazane do realizacji zlecenia usuwane są z serwera po upływie 30 dni od daty przesłania ich na konto Serwisu.

5.5. Zamówienia nieopłacone zostaną anulowane, w przypadku braku  wpłaty w ciągu 10 dni od daty ich złożenia.

6) Płatności i Dostawa

6.1. Serwis ekolorowo.pl udostępnia następujące metody płatności: 
6.1.1. Płatności elektroniczne za pośrednictwem PayU - możliwe metody płatności:
6.1.1.1. Karty płatnicze: VISA, MasterCard
6.1.1.2. Kanały płatności (szybki przelew): mTransfer, MultiTransfer, Płacę z IPKO, Płacę z Inteligo, Przelew24, Płacę z Alior Bankiem, Płacę z T-mobile Usługi Bankowe, Płacę z City Handlowy, Płac z ING, 
Pekao24Przelew, Milleniu - Płatności Internetowe, Płać z Nordea, Przelew z Deutsche Banku,
Meritum Bank Przelew, Płacę z BNP Paribas, Płać z BOŚ, Paylink Idea, Płacę z PBS, Przelew z BPH, Przelew Online Credit Agricole, EuroBank Płatności Online, Poczta Polska oraz inne uprawnione placówki.

6.2. Tradycyjny przelew bankowy - w tytule zapłaty prosimy podać NUMER ZAMÓWIENIA oraz Imię i Nazwisko Zamawiającego. Dane do wpłaty:

fotoidruk Damian Zymela
ul. Ks. Drozdka 39
42-660 Kalety
NIP: 575-174-83-80
BANK ING:
61 1050 1386 1000 0092 0135 0825

6.3. Płatność za pobraniem - przy odbiorze.
W tym przypadku czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu akceptacji plików.
Zamawiający zobowiązuje się do ODEBRANIA przesyłki i UISZCZENIA ZAPŁATY Spedytorowi podczas odbioru zamówienia.
6.3.1. Zamówione towary i usługi zostaną dostarczone pod adres wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym przy pomocy wybranego Spedytora.
6.3.2. Zamówienia są dostarczane przesyłką za pośrednictwem Firm Kurierskich: DHL i UPS lub Poczty Polskiej. Odpowiedzialność za przekazanie błędnych danych adresowych uniemożliwiających prawidłowe dostarczenie przesyłki spoczywa na Zamawiającym. Chwilą wydania - nadania towaru jest moment powierzenia go Spedytorowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (zgodnie z art. 544 § 1 kodeksu cywilnego).
6.3.3. Ryzyko związane z dostawą zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej przeniesione jest na klienta. Roszczenia klientów wobec ekolorowo.pl dotyczące zadośćuczynienia szkód wynikłych z opóźnienia dostawy nie będą uwzględniane, chyba, że doszło do rażącego zaniedbania lub świadomego działania ze szkodą ze strony Serwisu ekolorowo.pl
W razie otrzymania naruszonej lub zniszczonej przesyłki należy sporządzić protokół zniszczenia w obecności doręczyciela. Jeżeli taka przesyłka zostanie odebrana, niestety nie będziemy mogli uznać reklamacji dotyczącej transportu.
W przypadku nie odebrania przesyłki od Spedytora z winy Klienta koszt jej ponownego przesłania ponosi Klient. 

7) Reklamacje

7.1. Reklamacja jest możliwa tylko pod warunkiem wystąpienia w produkcie jakichkolwiek błędów czy wad wynikających ze strony ekolorowo.pl
Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe podczas wykonywania produktu, bądź różnice między treścią zamówienia potwierdzanego przez Klienta a otrzymanym towarem.  Ze względu na różnorodność monitorów jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów Wykonawca dołoży starań poprzez zaawansowaną obróbkę cyfrową, aby odwzorowanie barw na zdjęciach było jak najbardziej naturalne, jednak nie może gwarantować 100% zgodności z każdym wyświetlaczem.

7.2. Nasze produkty są drukowane na nowoczesnych maszynach cyfrowych. Oferowana jakość wydruku odpowiada wysokim standardom technicznych dostępnym na rynku. Towar podlega reklamacji tylko wówczas, gdy nie odpowiada technicznym normom druku cyfrowego. Z reklamacji wyłączone są braki jakościowe związane z niedostateczną rozdzielczością przesłanych zdjęć, brak zgodności kolorów w ramach jednego nakładu dla wydruku laserowego oraz wady wynikające z zastosowanego papieru drukarskiego.

7.3. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanego produktu do siedziby ekolorowo.pl  wraz z dowodem zakupu oraz szczegółowym opisem powodu reklamacji. 

7.4. Reklamacje można składać pisemnie za pośrednictwem formularza kontaktowego w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów. 

7.5. Po otrzymaniu uszkodzonych lub wadliwych produktów , Serwis ma 14 dni na skorygowanie błędów oraz wysyłkę poprawionego produktu do klienta.

Koszty przesyłki związane ze zwrotem reklamowanego produktu są pokrywane przez ekolorowo.pl  
Dotyczy to wyłącznie zwrotów dokonywanych na terenie Polski.  

7.6. Wady powstałe na skutek małej rozdzielczości przesłanego pliku lub niedokładności w sformułowaniu treści udzielonego Usługodawcy zlecenia nie podlegają reklamacji.

PRODUKT REKLAMOWANY NALEŻY ODESŁAĆ. NIE PRZYJMUJEMY PRZESYŁEK WYSYŁANYCH ZA POBRANIEM! KOSZTY PRZESYŁKI ZOSTANĄ ZWRÓCONE PO POZYTYWNYM ROZPATRZENIU REKLAMACJI NA KONTO WSKAZANE PRZEZ KLIENTA.

7.7. W przypadku uwzględnienia reklamacji zostanie przesłany bezpłatnie nowy, poprawiony produkt. Jeżeli błąd się powtórzy lub usunięcie reklamowanej wady nie jest możliwe, Klient ma wtedy prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zlecenia i zwrotu pieniędzy.

7.8. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient. 

7.9. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zniszczenia lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo odmówić odbioru towaru po uprzednim spisaniu protokołu szkody, według regulaminu dostawcy. Jedynie w takim przypadku mogą zostać uwzględnione reklamacje, dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Odbiór przesyłki oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu.

8) Materiały Reklamowe

8.1.Materiały reklamowe wysyłane przez ekolorowo.pl nie są spamem. Mają one naturę informacyjną. Oferty handlowe mają ograniczony czas trwania. Jeżeli sama oferta tego nie określa, to oferta handlowa ulega przedawnieniu 1 miesiąc po zamieszczeniu na stronie lub wysłaniu do klienta. Klient składając zamówienie automatycznie godzi się na otrzymywanie materiałów reklamowych, chyba, że w formularzu zamówienia zdecyduje inaczej. Użytkownik ma prawo w każdym momencie wyrejestrować się z bazy klientów.

9) Przetwarzanie Danych

9.1. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika są przetwarzane zgodnie Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i prawem polskim.

9.2. Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych zarejestrowanych w Serwisie, który zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności Użytkowników Serwisu.

9.3. Informacje przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz późniejszego korzystania z Serwisu wykorzystywane są w celach związanych z należytą realizacją zamówień składanych przez Użytkownika.

9.4. Do zgromadzonych w systemie danych, jak też przekazanych w trakcie korzystania z Serwisu materiałów dostęp ma wyłącznie wąskie grono personelu odpowiedzialnego za funkcjonowanie Serwisu oraz wykonanie zleceń w laboratorium, w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.

9.5. Dane osobowe, a w szczególności adres e-mail może zostać wykorzystany do przesyłania informacji na temat funkcjonowania Serwisu, a także ofert i informacji handlowych związanych z ofertą Serwisu do jego Użytkowników.

9.6. Użytkownik ma prawo zadeklarować, że nie życzy sobie otrzymywać informacji promocyjnych. Stosowna opcja dostępna jest w ustawieniach konta.

10) Postanowienia Końcowe

10.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu ekolorowo.pl  po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji. 
10.2. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy zgłaszać mailowo, telefonicznie lub listownie na adres Usługodawcy.
10.3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.